Video Monitorim CCTV

Video Monitorim CCTV

Video Monitorim CCTV

Sisteme Profesinale CCTV (digjitale dhe analoge) nga prodhues të ndryshëm.

Produktet:

  • DVR
  • NVR
  • PTZ Kamera
  • Kamera të qytetit
  • Kamera të brendshme
  • Kamera të jashtme
  • Switch
  • POE Switch
  • ePoE Switch


https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/index.php
https://www.comfortclick.com/
https://www.tecomat.com/
https://www.ave.it/en
http://unipos-bg.com/en/
https://saltosystems.com/en/
https://www.loytec.com/
http://www.ventilationcontrolproducts.net/