Cerifikatat

Cerifikimet

Our company is certified according to ISO standards and there are many

internationally recognized certifications.

Some of our Certifications are in the drop down "Certifications" menu.

685
Projekte
Përfunduara
352
Smart
Homes
23
Projekte
Aktuale
2565
Klientë
të kënaqur
01
Sistemi për Menagjimin e Ndërtesës - BMS

Sistemi për menagjimin e ndërtesës BMS është sistem “Inteligjent” i cili…..more

02
Instalimet Elektrike dhe Automatizimi i Tyre

Efikasitet, qëndrueshmëri dhe pa kosto të mirmbajtjes. Konform dispozitave…..more

03
Smart Home

Smart Home do të thotë orkestrim i të gjitha pajisjeve të shtëpisë, në një…..more

04
Video Monitorim CCTV

Sisteme Profesinale CCTV (digjitale dhe analoge) nga prodhues të ndryshëm...more

05
Sisteme të alarmit kundër vjedhjes

Wire and wireless theft alarm systems from the manufacturer PARADOX … Products:..more

06
Sisteme te Alarmit te Zjarrit

Sisteme te alarmit te zjarrit konvencionale dhe adresibile, si dhe vizualizimin…..more

07
Alarmet teknike

Përpos qe jepet alarmi në rast te ndonjë ngjarje te pa dëshiruar, ndodhë edhe…..more

08
Sisteme Solare - Energji e Gjelbert

Energjia e gjelbert nga panelet fotovoltaike (PV) është mënyra më efikase e…..more