Sisteme te Alarmit te Zjarrit

Sisteme te Alarmit te Zjarrit

Sisteme te Alarmit te Zjarrit

Sisteme te alarmit te zjarrit konvencionale dhe adresibile, si dhe vizualizimin per monitorimin e tyre

Sistemet e alarmeve të zjarrit të ofurara nga ne janë: UNIPOS dhe AWEX, të cilat janë në harmoni me EN 54-2 dhe EN54-4

Lista e Produkteve:

 • Centrala Adresibile nga 2 deri 7 Loop (unaza)
 • Centrala Konvencionale nga 2 deri 32 linja alarmuese
 • Centrala per sistemet e shuarjes automatike
 • Detektor Tymit
 • Detektor Termik
 • Detektor Optikal
 • WiFi Detektor
 • Pika Thirrëse
 • Drita sinjalizuse (lokalizuse)
 • Sirena brendshme
 • Sirena të jashtme
 • Vizualizim


https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/index.php
https://www.comfortclick.com/
https://www.tecomat.com/
https://www.ave.it/en
http://unipos-bg.com/en/
https://saltosystems.com/en/
https://www.loytec.com/
http://www.ventilationcontrolproducts.net/