Alarmet teknike

Alarmet teknike

Alarmet teknike

Përpos qe jepet alarmi në rast te ndonjë ngjarje te pa dëshiruar, ndodhë edhe veprimi automatik i sistemit në mënyrë qe te na mbroj nga ngjarja e pa dëshiruar.

Alarmet teknike perfshijnë:

  • Rrjedhjen e ujit në kuzhinë, banjo etj
  • Rrjedhjen e gazit
  • Rritjen e CO2 etj
  • Bazuar ne kerkesat e klientit etj


https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/index.php
https://www.comfortclick.com/
https://www.tecomat.com/
https://www.ave.it/en
http://unipos-bg.com/en/
https://saltosystems.com/en/
https://www.loytec.com/
http://www.ventilationcontrolproducts.net/