Smart Home

Smart Home

Smart Home

Smart Home do të thotë orkestrim i të gjitha pajisjeve të shtëpisë, në një sistem të vetëm, ku çdo pajisje:

 • Komandohet nga distanca
 • Merren njoftime në kohe reale për çdo gjë që ndodh në shtëpi
 • Vepron ne kohë, duke shmangur çdo lloj problemi të mundshëm

Smart Home ofron:

 • Përjetimin e një eksperience të veçantë, duke pasur nën kontroll çdo gjë që ndodh në shtëpi.
 • Sistem të avancuar të sigurisë kur ndodheni apo nuk ndodhni në shtëpi.
 • Kontroll të Audio/Video sistemeve
 • Kontroll të ndriqmit
 • Kontroll të klimatizimit dhe ventilimit
 • Kontroll të roletave
 • Alarme teknike
 • Kontroll automatike bazuar ne kushtet atmosferike (erëra te forta, rrezatim i tepërt, shi, borë etj)


https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/index.php
https://www.comfortclick.com/
https://www.tecomat.com/
https://www.ave.it/en
http://unipos-bg.com/en/
https://saltosystems.com/en/
https://www.loytec.com/
http://www.ventilationcontrolproducts.net/