Sisteme Solare - Energji e Gjelbert

Sisteme Solare - Energji e Gjelbert

Sisteme Solare - Energji e Gjelbert

Sisteme Solare - Energji e Gjelbert

Energjia e gjelbert nga panelet fotovoltaike (PV) është mënyra më efikase e gjenerimit të energjisë elektrike nga dielli. Sistemet tona karakterizohen me besueshmëri, efikasitet, qëndrueshmëri dhe pa kosto të mirëmbajtjes.

Ky sistem mundëson edhe shitjen e energjisë elektrike konform dispozitave juridike në fuqi.

Avantazhet:

  • Monitorim nga distanca
  • Ruajtje e statistikave
  • Zero Export
  • Shitje e energjisë
  • Zgjerim i rrjetit
Panele Solare

Instalimi dhe funksionalizimi i sistemit me panele solare në ProCredit Bank.

Bau Market 5

Banka Qendrore e Kosovës BQK

Projekti: Instalimi i Sistemit të Alarmit të…

https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/index.php
https://www.comfortclick.com/
https://www.tecomat.com/
https://www.ave.it/en
http://unipos-bg.com/en/
https://saltosystems.com/en/
https://www.loytec.com/
http://www.ventilationcontrolproducts.net/
http://www.awex.eu/en/