Making devices talk

Shërbimet

Sistemi për Menagjimin e Ndërtesës  - BMS
Sistemi për Menagjimin e Ndërtesës - BMS

Sistemi për menagjimin e ndërtesës BMS është sistem “Inteligjent” i cili monitoron dhe kontrollon…...

Instalimet Elektrike dhe Automatizimi i Tyre
Instalimet Elektrike dhe Automatizimi i Tyre

Efikasitet, qëndrueshmëri dhe pa kosto të mirmbajtjes. Konform dispozitave juridike në fuqi....

Smart Home
Smart Home

Smart Home do të thotë orkestrim i të gjitha pajisjeve të shtëpisë, në një sistem të vetëm, ku çdo…...

Video Monitorim CCTV
Video Monitorim CCTV

Sisteme Profesinale CCTV (digjitale dhe analoge) nga prodhues të ndryshëm. Produktet: • DVR … • NVR…...

Sisteme të alarmit kundër vjedhjes
Sisteme të alarmit kundër vjedhjes

Wire and wireless theft alarm systems from the manufacturer PARADOX … Products: • Theft alarm panel…...

Sisteme te Alarmit te Zjarrit
Sisteme te Alarmit te Zjarrit

Sisteme te alarmit te zjarrit konvencionale dhe adresibile, si dhe vizualizimin per monitorimin e…...

Alarmet teknike
Alarmet teknike

Përpos qe jepet alarmi në rast te ndonjë ngjarje te pa dëshiruar, ndodhë edhe veprimi automatik i…...

Sisteme Solare - Energji e Gjelbert
Sisteme Solare - Energji e Gjelbert

Energjia e gjelbert nga panelet fotovoltaike (PV) është mënyra më efikase e gjenerimit të energjisë…...

685
Projekte
Përfunduara
352
Smart
Homes
23
Projekte
Aktuale
2565
Klientë
të kënaqur