Smart Home

Smart Home

Smart Home

Smart Home

Call Home Electronics ka përfunduar me sukses shumë shtëpi të menqura (Smart Home) por ne po paraqesim ketu vetem pak nga ajo qe kemi perfunduar, ku perfshihen:

 • HVAC
 • Ndriçimi ON/OFF dhe Dimmer
 • Roletat
 • Alarmi i vjedhjes
 • Alarmi i Zjarrit
 • Kamerat
 • Alarmi i rrjedhjes se ujit
 • Ujitja e kopshtit
 • Kontrolla bazuar ne kushtet atmosferike
 • Qasja me gisht ne hyrje dhe garazhat
 • Mos ngrirja e rrugëve gjatë dimrit
 • Monitorimi i motit etj
Panele Solare

Instalimi dhe funksionalizimi i sistemit me panele solare në ProCredit Bank.

Biblioteka "Fan S. Noli"

Projekti: Ndërtimi i Bibliotekës "Fan S. Noli" …

Hoteli "Star Hill"

https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/index.php
https://www.comfortclick.com/
https://www.tecomat.com/
https://www.ave.it/en
http://unipos-bg.com/en/
https://saltosystems.com/en/
https://www.loytec.com/
http://www.ventilationcontrolproducts.net/
http://www.awex.eu/en/